ပြည်ပရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများ ကြိုတင်မဲပေးရန်

2020-08-10 22:57:00
fitc KaungKaung
Original 58
Summary : ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ ရောက်ရှိနေကြသည့် မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ မြန်မာနိုင်ငံသား မဲဆန္ဒရှင်များသည် ကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးနိုင်ရေးအတွက် ပုံစံ (၁၅) ကို ပြည့်စုံစွာဖြည့်စွက်ကာ မြန်မာသံရုံးများသို့ တင်သွင်းခဲ့ကြကြောင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။

ပြည်ပရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားမဲဆန္ဒရှင်များက ကြိုတင်မဲပေးရန် ပုံစံ (၁၅) များကို မြန်မာသံရုံးများသို့ တင်သွင်းခဲ့ကြ

 

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ ရောက်ရှိနေကြသည့် မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ မြန်မာနိုင်ငံသား မဲဆန္ဒရှင်များသည် ကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးနိုင်ရေးအတွက် ပုံစံ (၁၅) ကို ပြည့်စုံစွာဖြည့်စွက်ကာ မြန်မာသံရုံးများသို့ တင်သွင်းခဲ့ကြကြောင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။

 

ပြည်ပရှိ မြန်မာသံရုံး၊ မြန်မာအဖွဲ့ရုံး၊ မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံး များအနေဖြင့် နိုင်ငံပြင်ပရောက် မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ နိုင်ငံသားများအား ပုံစံ (၁၅) များ တင်သွင်းကြရန် ဖိတ်ခေါခဲ့ပြီး ဆန္ဒမဲပေးလိုသူများအနေဖြင့် ပုံစံ (၁၅) များကို ပြည့်စုံစွာဖြည့်စွက်၍ ဩဂုတ်လ ၅ ရက်နေ့အထိ လက်ခံပေးခဲ့ပြီး စာရင်းပေးသွင်းခဲ့ကြသော ပုံစံ (၁၅) များကို နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနသို့ ပေးပို့ရာ စတင်လက်ခံရရှိနေပြီဖြစ်ပြီး ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးသို့ ဆက်လက်ပေးပို့သွားမည်ဖြစ်သည်။

 

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများသို့ ဆက်လက်ပေးပို့စိစစ်ပြီး အတည်ပြုပြန်ကြားလာသည့် ကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့် ရှိသူများစာရင်းကိုလည်း မြန်မာသံရုံး၊ အဖွဲ့ရုံး၊ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးများမှ အချိန်မီ ထုတ်ပြန်ကြေညာပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။

 

ကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူများက မြန်မာသံရုံး၊ မြန်မာအဖွဲ့ရုံး၊ မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးများတွင် ဆန္ဒမဲပေးပြီးပါက ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များအား ပွင့်လင်းမြင်သာစွာဖြင့် စနစ်တကျ ချိတ်ပိတ်ကာ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သို့ ဆက်လက်ပေးပို့ရေးအတွက် စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်သည်။

ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတစွာဖြင့် အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ရေး အတွက် လွတ်လပ်ခြင်း၊ တရားမျှတခြင်း၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိခြင်း၊ အများ ယုံကြည်လက်ခံနိုင်မှုရှိခြင်း၊ မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများ၏ ဆန္ဒနှင့် မဲရလဒ် တစ်ထပ်တည်းဖြစ်ခြင်းဟူသော လမ်းညွှန်ချက် (၅) ချက်နှင့်အညီ စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး၊ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ရုံး၏ ကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်များနှင့်အညီ ပြည်ပရှိ မြန်မာသံရုံး၊ မြန်မာအဖွဲ့ရုံး၊ မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးများသို့ လည်း နိုင်ငံပြင်ပတွင် ရောက်ရှိနေသော မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူများ၏ စာရင်းကောက်ယူရေးအတွက် စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်ရန် လမ်းညွှန်ထားရှိကြောင်း သိရသည်။


ကောင်းကောင်း

Photo: MOFA

Add a comment