ဖူက်င္ကြန္ဖူး႐ွပ္မွသင္တန္း(၃၄)ခုေျမာက္သင္တန္းဖြင့္

2015-11-13 14:06:00
kyaw soe win
Original 1978


ႏို၀င္ဘာလ ၁၁ရက္တြင္ မႏေလးၿမိဳ႕ ဖူက်င္ကြန္ဖူးွပ္ တုတ္စာသင္ေက်ာင္းသည္ မဟာဂႏံုေက်ာင္းတိုက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္း တ႐ုတ္စာႏွင့္ စကားေျပာသင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပခဲ့ပါသည္။ စာသင္တန္းသည္ (၃၄)ေနရာေျမာက္ ျဖစ္သည္။ ဖူက်င္ကြန္ဖူးွပ္ တုတ္စာသင္ေက်ာင္း ေက်ာင္း အုပ္ႀကီးႏွင့္ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းႀကီးတို႔သည္ စာသင္ေက်ာင္းတြင္ တုတ္စကားပန္း(၃၄)ပင္ေျမာက္ စိုက္ပ်ဳိးခဲ့သည္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသည္ မႏေလးၿမိဳ႕ ဦးပိန္တံတားဘက္တြင္ တည္ရွိသည္။ အနီးတ၀ိုက္ အခက္အခဲရွိေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ပညာေရးကို အေျခခံၿပီးယခုေက်ာင္းကို ေဆာက္လုပ္ခဲ့ သည္။ ေက်ာင္းသည္ယခုတြင္ အလယ္တန္းအထိရွိသည္။ ယခုေက်ာင္း၏ထူးျခားခ်က္မွာ ေက်ာင္းသားမ်ား အား စာေပသင္ၾကားေပးေသာ ဆရာမ်ားမွာ တကၠသိုလ္ဘြဲ႔ရ သံဃာေတာ္မ်ားျဖစ္သည္။

ယခု ဖူက်င္ကြန္ဖူးွပ္ တုတ္စာသင္ေက်ာင္းမွ တုတ္စကားေျပာသင္တန္းလာေရာက္ဖြင့္မည္ကုိ သိေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္အတူ သံဃာေတာ္မ်ားလည္း တက္ၾကြၿပီး တုတ္စာကို ေကာင္းေကာင္း သင္ယူမည္ဟု ဆိုခဲ့ၾကသည္။

ဖူက်င္ကြန္ဖူးွပ္ တုတ္စာသင္ေက်ာင္း ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးသည္ ဖြင့္ပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္မွာ-ျမန္မာ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် စကားေျပာတြင္လည္း ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားတျဖည္းျဖည္း ျမင့္တက္လာ သည္။ ဘာသာစကားတစ္ခု သင္ယူထားျခင္းသည္ ေနာင္တြင္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ ဆက္ဆံရာတြင္ အလြန္ပင္ အသံုး၀င္သည္။ တ႐ုတ္ျပည္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ စကားသင္ယူျခင္းသည္ ႐ုတ္ျမန္မာ၏ဆက္ဆံေရးတြင္ အေထာက္အကူျပဳသည့္အျပင္ ဘာသာျပန္ လုပ္ငန္း တြင္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

မႏၲေလး႐ံုးစိုက္ တ႐ုတ္ေကာင္စစ္၀န္ခ်ဳပ္႐ံုးဒုုတိယေကာင္စစ္၀န္ခ်ဳပ္Ms.Jin Yilin လည္း ဖြင့္ပြဲသို႔ တက္ ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားအား စာအုပ္မ်ားႏွင့္စာေရးကိရိယာမ်ား ေပးေဆာင္ခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဒုတိယ ေကာင္စစ္၀န္ခ်ဳပ္ကေက်ာင္းသားမ်ားအား တုတ္စာကို လံု႔လ၀ီရိယရိွရွိ သင္ယူၿပီး ျမန္မာတုတ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးအတြက္ေပးဆပ္ႏိုင္ရန္ စသည္ျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။Add a comment