အမရပူရ စက္သုံးဆီသိုေလွာင္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးစခန္းဖြင့္

2019-06-05 20:06:00
fitc SC
Original 943
Summary : ျမန္မာ့စြမ္းအင္က႑ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီလီမီတက္ MESDP Co., Ltd မွ ေျမ ၃၇ ဧကေပၚတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္ေသာ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ဆီတင္/ဆီခ် ဆိပ္ခံတံတားႏွင့္ စက္သုံးဆီသိုေလွာင္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးစခန္း ဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားကို ဇြန္လ ၂ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီက အဆိုပါစခန္းတည္ရိွရာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ ဘုန္းေတာ္ႏိုင္ငံေက်းရြာအုပ္စု အိုးတုတၳန္း၌ ျပဳလုပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ဆီတင္/ဆီခ် ဆိပ္ခံတံတားႏွင့္ စက္သုံးဆီသိုေလွာင္

ျဖန္႔ျဖဴးေရးစခန္း အမရပူရ အိုးတုတၳန္းတြင္ ဖြင့္လွစ္


ျမန္မာ့စြမ္းအင္က႑ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီလီမီတက္ MESDP Co., Ltd မွ ေျမ ၃၇ ဧကေပၚတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္ေသာ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ဆီတင္/ဆီခ် ဆိပ္ခံတံတားႏွင့္ စက္သုံးဆီသိုေလွာင္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးစခန္း ဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားကို ဇြန္လ ၂ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီက အဆိုပါစခန္းတည္ရိွရာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ ဘုန္းေတာ္ႏိုင္ငံေက်းရြာအုပ္စု အိုးတုတၳန္း၌ ျပဳလုပ္ေၾကာင္း သိရသည္။


ေရွးဦးစြာ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္ တို႔က အမွာစကားမ်ား ေျပာၾကားၿပီး MESDP ဥကၠ႒ ေဒါက္တာဝင္းျမင့္က ေက်းဇူး တင္စကား ေျပာၾကားသည္။


ဆက္လက္ၿပီး ဦးေအာင္ၿဖိဳးက စီမံကိန္း စတင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပုံႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္သြားမည့္ အစီအစဥ္ မ်ား၊ ဦးေစာျမင့္ေအာင္က မီးၿငႇိမ္းသတ္မႈစနစ္မ်ား ျပည့္စုံစြာ တပ္ဆင္ထားရွိမႈ သ႐ုပ္ျပမႈမ်ားကို ပ႐ိုဂ်က္တာျဖင့္ ရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႕သ႐ုပ္ျပျခင္းျဖင့္ တင္ျပခဲ့သည္။ထို႔ေနာက္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းနိုင္၊ တိုင္းေဒသႀကီး သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ လွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဦးဇာနည္ေအာင္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ေဒါက္တာ ရဲလြင္၊ MPPE ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးသန႔္စင္ ၊ MESDP Co.,Ltd မွဥကၠဌ Dr.၀င္းျမင့္၊ ဒုဥကၠဌ မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးသိန္းဝင္းေဇာ္ႏွင့္ ဦးသက္ေဝ တို႔မွ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီး စခန္းဖြင့္ပြဲ အထိမ္းအမွတ္ ေမာ္ကြန္းတင္ကမၸည္း ေက်ာက္စာကို တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က စက္ခလုတ္ႏွိပ္၍ ဖြင့္ လွစ္ေပးသည္။


အဆိုပါစီမံကိန္းတြင္ ဆီလုပ္ငန္းရွင္ ၅၁ ဦးတို႔က ရင္းႏွီးထည့္ဝင္ထားၿပီး ေဒသခံေျမပိုင္ရွင္မ်ားထံမွ လိုအပ္ေသာ ေျမယာမ်ားအား ေခတ္ကာလေပါက္ေစ်းျဖင့္ ဝယ္ယူခဲ့ကာ မူလေျမပိုင္ရွင္မ်ား၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပ်ာက္ပ်က္ မသြားေစရန္ ေျမယာတန္ဖိုး၏ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျပန္လည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ ျပဳေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

ရွမ္းခ်န္

Add a comment